Sobota, 3 června, 2023
123jobs

HELUZ nabízí změření vzduchotěsnosti

Předpokladem provedení staveb s nízkou energetickou náročností či přímo pasivních domů je požadavek na kvalitní vzduchotěsnost obálky budovy.

Tu je možné změřit pomocí Blower door testu, což je metoda měření těsnosti staveb pomocí tlakového spádu. Stavba, která tímto testem úspěšně projde a dosáhne hodnoty výměny max. 0,6 h-1, splní jednu z podmínek pro označení za pasivní a její investor může požádat o dotace. Společnost HELUZ nově nabízí provedení tohoto měření individuálním stavebníkům stavitelem z cihelného systému HELUZ kdekoliv v republice.

„Aby společnost HELUZ mohla zákazníkům nabídnout co nejúplnější služby, obstarala měřící komplet pro Blower door test, kterým lze vzduchotěsnost obálky budovy a tedy energetickou náročnost domu měřit. Můžeme s touto technikou přijmout na místo stavby a provést měření průvzdušnosti obálky budovy (dokončené hrubé stavby nebo provozního stavu budovy), najít případné netěsnosti a vystavit protokol o provedeném kontrolním měření, „představuje novou službu Ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství společnosti HELUZ.

Blower door test měří množství unikajícího vzduchu

Na výsledcích Blower door testu závisí možnost získat označení pasivní stavba a tedy i dotaci. Jde o metodu měření těsnosti staveb pomocí tlakového spádu. Zařízení se skládá z ventilátoru, který je nejčastěji osazen v rámu dveří v obvodové stěně. Jeho spuštěním se vytváří podtlak i přetlak při rozdílu 50 Pa. Takto je možné zjistit, kolik vzduchu uniká z interiéru do exteriéru a naopak.

„Zhotovení stavby ve vzduchotěsném režimu tak, aby splnila Blower door test, nám pomáhá dosáhnout požadované úsporu nákladů na vytápění. Nejde ale pochopitelně o nutnost dosáhnout úplnou vzduchotěsnost, norma určitou výměnu vzduchu povoluje. V technické řeči řečeno, při přetlaku / podtlaku 50 Pa je povolena výměna maximálně 60% objemu vzduchu v interiéru za jednu hodinu. Z toho je odvozena hodnota n50 <0,6 h-1, „pokračuje Ing. Filip Bosák, manažer technického poradenství prodeje společnosti HELUZ.

Při cihlovém domě plní funkci vzduchotěsné vrstvy řádně omítnuté zdivo

V případě zděného domu z cihelných bloků můžeme za vzduchotěsnou vrstvu na splnění hodnot Blower door testu bezpečně považovat řádně omítnuté zdivo. Již v projekční části je třeba mít vyřešeno, kudy tato vrstva povede. Znamená to rovněž dodržet důsledné řemeslné zpracování této vrstvy, což přináší požadavek na jistou časovou, ale i precizní řemeslnou náročnost při řešení detailů styku navazujících konstrukcí. Množství těchto detailů je v systému HELUZ vyřešených a je samozřejmě stavebníkům k dispozici. Důležité je také použít vhodné těsnící pásky a tmely tam, kde vzduchotěsnou funkci vnitřní omítka plnit nebude.

Metoda „B“ ještě umožní opravit zanedbané netěsnosti

V průběhu stavby proto norma stanovuje metodu „B“, která se provádí v době, kdy je sice už obálka budovy dokončena, ale je stále možný přístup k této vzduchotěsné vrstvě. Tu je možné, v případě detekce netěsností, ještě opravit. Abychom kontrolní měření mohli vůbec provést, je nutné stavbu na testování připravit. S použitím dočasných těsnících pásků a tmelů uzavřeme kanalizaci, kouřovody, vzduchotechniku, otvory TZB, zavřeme i okna. Měření samotné pak probíhá prakticky totožně jako měření konečné s tím rozdílem, že během něj se soustředíme na těsnosti zejména v místech návaznosti konstrukcí.

Blower Door Test
Zdroj: Heluz
Kde může mikronanometer odhalit nežádoucí proudění vzduchu

Ukázky z měření metodou „B“ v době, kdy dům ještě neměl vnější omítky a byla vyhotovena pouze hrubá podlaha. Ostatní instalace a průchody byly vyhotoveny a utěsněny. Pomocí mikronanometra detekují postupně všechna místa nežádoucího proudění vzduchu, jak je vidět na obrázcích níže:

Nedůsledně zhotovený styk vnitřní omítky v rohu okna. Při měření je vidět poměrně výrazné proudění vzduchu.
Nedůsledně zhotovený styk vnitřní omítky v rohu okna. Při měření je vidět poměrně výrazné proudění vzduchu. | Zdroj: Heluz
Problematické místo napojení příčky na obvodovou stěnu v místě instalace průchodů při hrubé podlaze. Opět lokální záležitost s nežádoucím prouděním vzduchu.
Problematické místo napojení příčky na obvodovou stěnu v místě instalace průchodů při hrubé podlaze. Opět lokální záležitost s nežádoucím prouděním vzduchu. | Zdroj: Heluz
Netěsnost se často objevuje i u oken. Na obrázku vidíme výrazné proudění vzduchu v špatně utěsněném místě styku okenního rámu a parapetu.
Netěsnost se často objevuje i u oken. Na obrázku vidíme výrazné proudění vzduchu v špatně utěsněném místě styku okenního rámu a parapetu. | Zdroj: Heluz
Častý problém je netěsnost osazení krabice zásuvek. Při výběru zásuvky je třeba volit tu, která je určena pro pasivní domy.


Při přípravě a realizaci stavby budete potřebovat i vhodné ruční nářadí, aby byla odvedená práce v pořádku a vyhovující.


Nejnovější články

- Komerční sdělení -zpravy

Další články autora

- Komerční sdělení -PR článek