Sobota, 3 června, 2023
123jobs

Na co si dát pozor při zateplení fasády

Ačkoliv je rozumné zateplení fasády svěřit do rukou zkušeným stavbařům, majitelé rodinných domů by měli vědět, na co se zaměřit při sjednávání postupu projektu. Prověřte si těchto 7 bodů dříve, než se pustí mistři do práce.

Příprava stěn

Před samotným zateplením by měly vyměnit okna, dveře a zateplované stěny by měly být opraveny a vyrovnané. Rovinnost stěny je důležitá, protože vyrovnávat stěnu podlepování tenkého izolantu se nesmí. Určitě byste neměli zateplovat mokré stěny, proto je třeba nejprve odstranit vlhkost i její příčinu. Pomůže vám při tom odborná prohlídka domu a zjištění jeho technického stavu. Systémové poruchy budovy, které byly zjištěny, je třeba odstranit ještě před zateplením. Před zahájením prací třeba dobře zakrýt dveře a okna ochrannou fólií aby se nepoškodily.

zateplení fasády domu
Zdroj: Knauf
sjednocený podklad

Tepelněizolační desky třeba lepit pouze na suchý, čistý a dostatečně pevný podklad zbavený nečistot. Sjednocení nasákavosti podkladu zajistí vhodný penetrační nátěr. Pokud jdete zateplovat na starší fasádní omítku nebo břizolit, předem zkontrolujte, zda má tato vrstva dostatečnou nosnost. Pokud si nejste jisti, požádejte odborníka o provedení diagnostiky stávajícího podkladu, na který se chystáte izolant nalepit.

Tloušťka tepelněizolační vrstvy

Jaká je vhodná tloušťka tepelné izolace pro váš dům? Odpověď není jednoznačná. Správná tloušťka izolace se odvíjí od typu, tloušťky a vlastností zdiva, typu izolantu, ale také na typu stavby a lokality, ve které se chystáte zateplovat. Pokud si nejste jisti, nechte si poradit. Je třeba si však uvědomit, že když se rozhodnete ušetřit na tloušťce izolantu, může docházet ke kondenzaci, vlhnutí a vzniku plísní. Na zateplení obvodových stěn se v současnosti používá tepelná izolace v tloušťce od 15 do 20 cm. Správně zvolená fasádní tepelněizolační deska vám kromě úspory energie a tepelné pohody může přinést i další výhody. Minerální fasádní deska SMARTwall N C1 výborně tepelně izoluje, se součinitelem tepelné vodivosti lambda 0,034 W / mK představuje v současnosti nejlepší kategorii minerálních izolací. Zároveň chrání před požárem, tlumí hluk z exteriéru a zabezpečuje vysokou paropropustnost obvodové stěny. Do 31.5. ji můžete dostat v balíčku SMARTwall se slevou 50% spolu s potřebnými komponenty – penetračním nátěrem, lepidlem, kotvami, výztužnou síťkou a okenními lištami.

zateplení fasády domu
Zdroj: Knauf
nanášení lepidla

Správný postup nanášení lepidla na izolaci je vtisknout tenkou penetrační vrstvu z lepidla po obvodu desky a pak ve středu jeden až tři terče. Ve druhém kroku se nanese lepidlo na desku tak, aby bylo po jejím přitlačení na stěnu minimálně 40% plochy pokryté lepidlem. Neprofesionální stavbaři buď z nedostatku zkušeností nebo ve snaze šetřit na zákazníkovi zvyknou nanášejí lepící směs pouze na několik bodů, „na buchty“, což je nepřípustné. Velkou chybou je i používání nesprávného lepidla, které není určeno pro zateplovací systémy. Na této položce se šetřit nevyplatí. Pro minerální izolace je ideální lepidlo podporující difúzi celého systému.

Uložení na soklu

Dalším způsobem, jak se může zateplení znehodnotit, je nesprávná montáž soklového profilu, čili široké hliníkové zakládací lišty, do které se odspodu postupně ukládá izolace a plastových spojek, které její části spojují. Pokud stavbař tyto spojky vynechá, po uložení tepelněizolační desky tlačí na lišty a ty se časem prohnou, na fasádě tak mohou vzniknout trhliny. Velmi důležité je, aby v soklové části byla použita nenasákavá izolace do výšky alespoň 30 cm od úrovně terénu.

Kotvy, mřížky, stěrky

Aby zateplení fungovalo dokonale, je třeba ho důkladně fixovat kotvami. Kotvy by měly být dostatečně dlouhé, aby byly hluboko zafixovány do zdiva. Aby se předešlo flekům, tzv. „Panter efektu“, tepelným mostem na fasádě, je rozumné použít zapuštěné izolační kotvy, které jsou účinnější, protože mají přímo na své hlavičce integrovanou izolační vrstvu. Velkým nebezpečím je používání univerzálních lepidel a stěrek pod omítky, nebo nedostatečná vrstva stěrky. Také je nevhodná špatně zatlačena armovací síťka s nedostatečnou krycí vrstvou lepidla nebo používání levnějších interiérových sítěk do exteriéru. Rohy domu je třeba zpevnit výztužnými rohovými profily, čímž se předejde poškození izolace na tomto exponovaném místě budovy. Výztužnou mřížku nesmí být vidět a nesmí vyčnívat. Takové chyby mívají fatální následky, někdy končící odtržením zateplení od stěny a jeho havárií. Je třeba si dát velký pozor i na to, aby se nekombinovali různé druhy omítek, je to vždy příští problém protože každý druh má odlišné fyzikální vlastnosti.

Nejnovější články

- Komerční sdělení -zpravy

Další články autora

- Komerční sdělení -PR článek